Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ KURULUŞU

  • ADLİ SİCİL KAYDI ve SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE (E-DEVLET). FUTBOL BRANŞINI TAAHHÜT EDECEK İSE ASKF’DEN ALINMIŞ 5 YILLIK CEZASI YOKTUR BELGESİ
  • LOGOSU/AMBLEMİNE AİT DİJİTAL DOSYA.
  • ÜYE BİLGİLERİ LİSTESİ
  • ADRES BEYANI
  • KURUM VEYA KURULUŞTAN ALINAN İZİN YAZISI.
  • YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ
  • SPOR KULÜBÜ KURUCULARI ARASINDA TÜZEL KİŞİLİKLERIN BULUNMASI HALINDE, BU TÜZEL KIŞILERIN UNVANI VE MERKEZINI GÖSTERIR BELGE ILE TÜZEL KIŞILIKLERIN YÖNETIM ORGANLARI TARAFINDAN YETKILENDIRILEN GERÇEK KIŞI DE BELIRTILMEK KAYDIYLA BU KONUDA ALINMIŞ KARARIN ÖRNEĞİ.

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

  1)Karar Defteri

 2) Üye Kayıt Defteri

 3) Evrak Kayıt Defteri

 4) İşletme Hesabı Defteri (Noter Tarafından Tasdik Edilecek)

 5) Demirbaş Defteri

 6) Borç-Alacak Defteri

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER:

 Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Belgeler

1-            Spor Kulübü Borç Alacak Defteri (Ek-1)

2-            Gider Makbuzu (Ek-4)

3-            Ayni Yardım Teslim Belgesi (Ek-5/A)

4-            Ayni Yardım Teslim Belgesi (Birden Fazla Kişiye Yapılan Ayni Yardımlar) (Ek-5/B)

5-            Ayni Bağış Alındı Belgesi (Ek-6)

6-            Spor Kulübü Gelirleri Alındı Belgesi (Ek-8)

 

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇEN KULÜPLER 

  • ADLİ SİCİL KAYDI ve SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE (E-DEVLET). FUTBOL BRANŞI VAR İSE ASKF’DEN ALINMIŞ 5 YILLIK CEZASI YOKTUR BELGESİ
  • LOGOSU/AMBLEMİNE AİT DİJİTAL DOSYA.

 

 

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

*DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

*YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU

 

 

ÜYE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

*DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

*ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU

 

GENEL KURUL / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK İSE:

*DİLEKÇE

*GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

*DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

*HER SAYFASI İMZALANMIŞ SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

*LOGOSU/AMBLEMİNE AİT DİJİTAL DOSYA.

*HAZİRUN LİSTESi

*DİVAN TUTANAĞI

 

 

ORGAN DEĞİŞİLİĞİ YAPILACAK İSE:

*DİLEKÇE

*GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

*DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

*SPOR KULÜBÜ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME

*ADLİ SİCİL KAYDI ve SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE (E-DEVLET). FUTBOL BRANŞI VAR İSE ASKF’DEN ALINMIŞ 5 YILLIK CEZASI YOKTUR BELGESİ

*HAZİRUN LİSTESİ

*DİVAN TUTANAĞI

* ÜYE BİLGİLERİ LİSTESİ

  

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Branş İlavesi Dilekçesi.docx

Tescil Taahhütnamesi.doc

Yönetim Kurulu Karar Defterinde Alınacak Kararın Fotokopisi

Antrenör Belgesi (En Az 2. Kademe)

Antrenör Sözleşmesi.doc

Kulüp Bilgi Formu.xls

Çalışmaların Yapılacağı Yer ile Alakalı Tesis Yazısı

 

SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
(Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde spor kulübünün adında "tasfiye halinde ... spor kulübü" ibaresi kullanılır.)
1- Spor Kulübü Fesih Dilekçesi
2- Genel Kurul Sonuç Bildirimi
3- Genel Kurul Duyurusu
4- Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
5- Hazirun Listesi
6- Genel Kurul Divan Tutanağı (Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
7- Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı
8- Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.