SPOR FEDERASYONLARI İL TEMSİLCİLERİ ATAMA DUYURUSU

04.03.2022

-BEYZBOL, SOFTBOL,KORUMALI FUTBOL VE RAGBİ

-BOKS

-BUZ HOKEYİ

-BUZ PATENİ

-CURLING

-DANS

-GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI

-HOKEY

-KANO

-KAYAK

-KAYKAY

-KIZAK

-KÜREK

-MODERN PENTLANTLON

-MOTORSİKLET

-SU TOPU

-ÜNİVERSİTE SPORLARI

-YELKEN

 

Yukarıda belirtilen spor federasyonlarına il temsilciliği başvurusunda bulunacak adaylar;

- Adaylık Talep Formu

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Adli sicil kaydı belgesini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü evrak kayıta teslim edebilirler.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin;


Federasyon il temsilcisi

Madde 13 – (1) Federasyonların il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(2) Federasyon il temsilcisi, federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir. İl müdürlükleri imkânları ölçüsünde federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve federasyonla koordinasyon sağlamayan federasyon il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

            Bu nedenle Federasyon İl Temsilcisi olmak isteyen adaylar;

a. T. C. vatandaşı olmak,

b. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

d. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

 

İl Temsilciliği Adaylık Talep Formu İçin Tıklayınız .docx