Kulüp İşlemleri

SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

* Cezası yoktur yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi-Ceza Bilgi Formu kısmından)

 

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ-ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİLİSANS İŞLEMLERİ

(Sadece Basketbol İçin)-Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:

 

 (Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 

 (Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 

 

Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler:

 

Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler:

 

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 
 
 

Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

 

 

 
 
  KULÜP İŞLEMLERİ
 
 
SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
 
1.  Taslak Spor Kulübü Tüzüğü. Örnek Tüzük İçin TIKLAYINIZ
 
2.  Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.
 
3.  Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İçin TIKLAYINIZ (2 Adet)
 
4.  Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) 
(Tüzükteki forma rengi ile aynı renklerle olması lazım) (2 Adet)
 
5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için 
TIKLAYINIZ
       
6.  Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU.xls
 
7.  Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx(2 Adet)
 
8.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)
 
9. Kuruluş bildirgesi
 
10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 
 
NOT:  Tesisin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır.  Tesis ruhsatı hakkında  651 62 62/118 numaralı telefondan Özel Spor Salonları Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.
 
11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.

12. Vergi numarası ve dairesi
 
13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)
 
14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.
 
15. Kulübe ait mail adresi

16.  İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )
 
17. Faaliyet Belgesi
 
18. 2 top A4 kağıt, 2 adet yarım kapak dosya ve pritt

 
 
BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (MEVCUT KULÜBE BRANŞ EKLEME)
 
1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için BRANŞ TESCİL DİLEKÇE TIKLAYINIZ.doc
 
2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAHHÜTNAME
 
3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.
 
4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
5. Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)
 
6. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır) İndirmek için SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU.xls
 
7. Tescil anında verilmediyse, branş uygunsa şayet forma şekli (A4' e aktarılmış resim)

 

  
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ
 
1. Yeni tüzük ve Eski Tüzüğün ilk Sayfası

2. Genel kurul tutanağı
 
3. Dilekçe
 
4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve yeni amblem ile eski amblem
 
5. Kulüp Bilgi Formu.  (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU.xls
 
 
 
 
 
 
 

Nakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin nakdiyardımdilekce1.doc

3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx

4. Vergi borcu yoktur belgesi.
 

 

 

 

 

SPOR KARTI BİLGİ FORMU